Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Clanet - strona główna
czwartek, 12 marca 2015 11:30

Informujemy, e w dniu wczorajszym otrzymalimy zaproszenie na spotkanie COI z przedstawicielami producentw aplikacji wspierajcych, na ktrym maj by wyjaniane techniczne aspekty dotyczce subskrypcji inicjalnej i przyrostowej oraz migracji aktw do Bazy Usug Stanu Cywilnego. Spotkanie ma si odby 17 marca w Warszawie.

Mamy nadziej, e po tym spotkaniu uzyskamy wreszcie ostateczne, wiarygodne informacje, ktre pozwol na prawidow subskrypcj danych do lokalnej bazy mieszkacw.

Dzisiaj natomiast MSW i COI przyznao si, e certyfikaty dla gmin wiejsko-miejskich s niewaciwie wydane i to powoduje problemy z subskrypcj danych. Certyfikaty dla tych gmin bd wydawane ponownie.

samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/149487/Miejsko-wiejskie-xrodlo-problemow

 
wtorek, 17 lutego 2015 00:00

W zwizku ze zbliajcym si terminem wejcia w ycie nowego systemu obsugi Systemu Rejestrw Pastwowych, przekazujemy informacje o zasadach wsppracy naszego oprogramowania w nowym systemie oraz o sposobie instalacji i uruchomienia nowego oprogramowania.

Więcej…
 
piątek, 21 listopada 2014 08:50

Jest ju do pobrania nowa wersja programu Rejestr Wyborcw, ktrej funkcja "Aktualizacja spisu" przystosowana jest do przygotowania spisu na II tur wyborw. Funkcja ta, uywana w dotychczasowy sposb oraz wpisywanie "rczne" zmian pozwoli na wydrukowanie spisw wyborcw do II tury gosowania. Na stronie pojawiy si rwnie do pobrania odpowiednie wzory spisw.

Tych, ktrzy zakoczyli ju wybory informujemy, e przygotowan do wyborw baz "SPIS" naley zarchiwizowa i pozostawi do ewentualnej kontroli, natomiast wszystkie nowe zmiany wykonywa nadal tylko w Rejestrze Wyborcw wedug zasad obowizujcych w Rejestrze (Aktualizacje okresowe, wpisywanie rczne wedug zasad dziaania Rejestru Wyborcw, a nie Spisu).

 
Uzgadnianie pisowni nazw ulic z rejestrem TERYT
środa, 03 grudnia 2014 15:49

Jak informowalimy na pocztku sierpnia, w nowym systemie Ewidencji Ludnoci bdzie obowizywa sownik nazw miejscowoci i ulic TERYT. Istnieje konieczno dopasowania danych wystpujcych w bazach gminnych do tego sownika, aby w przyszoci nie byo rozbienoci w adresach. Przypominaj o tym ostatnio Urzdy Wojewdzkie, rozsyajc odpowiednie pisma. Jeeli kto z naszych klientw nie otrzyma rozsyanej w sierpniu instrukcji wyjaniajcej, jak takie dopasowanie przeprowadzi, prosimy o kontakt mailowy na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Przelemy t instrukcj ponownie.

Jednoczenie informujemy, e podstaw do weryfikacji nazw s odpowiednie uchway gminy. Dlatego zanim przystpimy do nanoszenia poprawek w swojej bazie, naley sprawdzi, ktra wersja jest waciwa. Zdarzao si, e to rejestrze TERYT wystpuje rozbieno z uchwa. W takiej sytuacji naley skontaktowa si ze odpowiednim terenowym oddziaem GUS w celu poprawienia nazwy w sowniku TERYT. Jak nas poinformowano, poprawki nanoszone bd w sowniku natychmiast po wyjanieniu. Rwnie w przypadku nazw stosowanych od bardzo dawna, dla ktrych niemoliwe jest odnalezienie odpowiednich uchwa, jest moliwo zmiany pisowni w rejestrze TERYT na podstawie odpowiednich wyjanie skierowanych do GUS.

Osobn kategori jest pisownia adresw rnych od "ulica" - np "Aleja", "Plac", "Osiedle". W takim przypadku w Ewidencji Ludnoci wystpi zapis "Aleja Niepodlegoci", "Plac Pisudskiego", "Osiedle Wyzwolenia", a w sowniku TERYT moe wystpi zapis: cecha - al. nazwa - Niepodlegoci, cecha - pl. nazwa - Pisudskiego, cecha - os. nazwa - Wyzwolenia. W tych przypadkach te naley zgosi si do GUS w celu uzgodnienia pisowni.

 
środa, 05 listopada 2014 10:00

Otrzymany przez gmin certyfikat suy do uwierzytelnienia, autoryzacji oraz nawizania bezpiecznego poczenia z SRP. Certyfikat ten jest niezbdny gminom do uzyskania dostpu do usugi, jak jest subskrypcja danych z PESEL (wykorzystywana przede wszystkim do obsugi lokalnego Rejestru Mieszkacw oraz ew. innych systemw poprzez tzw. Aplikacje Wspierajce). Co prawda dostawcy aplikacji otrzymali swoje unikalne certyfikaty ? ale te zapewniaj producentom dostp jedynie do rodowiska integracyjnego (niezbdne dla budowy i testowania poprawnie dziaajcej aplikacji). Aby taka aplikacja dostarczona przez dostawc moga poczy si z aplikacj produkcyjn (gotow do pracy w gminie) ? niezbdne bdzie podmienienie certyfikatu dostawcy na certyfikat gminy.

UWAGA ? gmina nie moe przekaza certyfikatu dostawcy ? byoby to nie tylko dziaanie niezgodne z prawem (umoliwienie dostpu do danych osobowych niepowoanym osobom), ale naraaoby gmin na odpowiedzialno za dziaania, jakie na tym certyfikacie mogyby potencjalnie wykona osoby trzecie.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN