Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Clanet - strona główna
piątek, 09 października 2009 13:00

Zgodnie z wytycznymi MSWiA od 1 padziernika obowizuje nowy format przesyu danych oraz kilka zmian w pracy systemu Ewidencji Ludnoci. Wszyscy nasi klienci posiadajcy umowy serwisowe w ostatnich dniach powinni byli otrzyma drog internetow poprawki do swoich programów. Prosimy o niezwoczne zainstalowanie ich w swoich programach i wysyanie eksportów ju now metod.


Uytkowników nie posiadajcy umów prosimy o kontakt w celu uzgodnienia  sposobu aktualizacji ich programów.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczce funkcjonowania nowej wersji prosimy kierowa do nas telefonicznie lub poczt internetow.

 
Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej
wtorek, 19 maja 2009 09:00

W zwizku ze zbliajacymi si wyborami do Parlamentu UE, rozesalimy wszystkim naszym klientom, którzy maj podpisan z nami umow serwisow, aktualnie obowizujce wzory spisów wyborców. Jeli nie dotary do Pastwa takie aktualizacje, prosimy o kontakt z nasz firm.

Jednoczenie przypominamy uytkownikom naszej wersji DOS o zarchiwizowaniu danych przed przystapieniem do wydruku.

Zwracamy równie uwag uytkownikom moduu "Wybory" na konieczno dokadnego wykonywania kolejnych kroków w przygotowywaniu wyborów, gdy wykonanie ich w niewaciwej kolejnoci moe uniemozliwi póniej wydrukowanie list dodatkowych.

 
Pliki dla GUS
poniedziałek, 19 stycznia 2009 00:42

W ostatnich dniach do urzdów miast i gmin dotary pisma z GUS, dotyczce przekazania gminnych zbiorów meldunkowych i podatkowych na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego i Spisu Rolnego. W zwizku z tym nasi programici przygotowuj narzdzie, które umoliwi przygotowanie wymaganych plików XML w opisanym przez GUS formacie. W momencie zakoczenia prac nad odpowiednim moduem, wszyscy nasi klienci zostan powiadomieni poczt internetow.

 
sobota, 14 marca 2009 15:26

W zwizku z rozesanymi przez urzedy wojewódzkie pismami, dotyczcymi koniecznoci aktualizacji oprogramowania dla ewidencji ludnoci, informujemy, e wszyscy uytkownicy naszego oprogramowania, którzy posiadaj Umowy Serwisowe, otrzymaj w ramach umowy – czyli bezpatnie, aktualizacje zwizane z planowanym uchwaleniem przez sejm RP nowej ustawy o ewidencji ludnoci oraz dostosowaniem oprogramowania do innych aktów prawnych, wymienionych w w/w pimie.

Nasze oprogramowanie jest na bieco dostosowywane do wszystkich wymaga przekazywanych firmom przez MSWiA, w podanych przez nie terminach. Dotyczy to obydwu wersji naszego oprogramowania: wersji dla DOS i wersji dla Windows

Więcej…
 
Statystyka
niedziela, 28 grudnia 2008 00:11

W zwizku ze zmianami w strukturze plików raportów do GUS z pobytów czasowych, trwaj obecnie prace nad wprowadzeniem tych zmian do naszych moduów przygotowujcych sprawozdania. Zmiany w wersji windowsowej zostay ju wykonane i rozesane do uytkowników tego systemu. Dla wersji DOS-owej nowy modu Statystyka bdzie rozesany na pocztku 2009 roku.

Wszyscy zainteresowani moliwoci tworzenia automatycznego takich sprawozda, a nie posiadajcy odpowiedniego moduu, lub nie majcy umowy konserwacyjnej na ten modu, proszeni s o kontakt z nasz firm.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 10
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN