Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Clanet - strona główna
Homologacje na 2011 rok
wtorek, 07 grudnia 2010 16:34

19 listopada 2010 roku zostay wydane dla naszych programw w wersji DOS i wersji Windows homologacje na rok 2011. W zwizku ze zmian Ustawy o Ewidencji Ludnoci, ktra bdzie obowizywa od 1 sierpnia 2011 roku, wszyscy producenci oprogramowania dla Lokalnych Bankw Danych otrzymali homologacj wan do 31 lipca 2011 roku.

Poniej skany dokumentw homologacyjnych:

Więcej…
 
Zmiany w systemie PESEL i przygotowanie systemu ZMOKU
poniedziałek, 04 października 2010 09:56

W zwizku z rozpoczciem przez MSWiA przygotowa do wdraania systemu ZMOKU, pragniemy poinformowa Pastwa o przekazanych nam zasadach funkcjonowania tego systemu oraz przewidywanym dziaaniu systemu PESEL 2.

Poniej znajduje si opis przewidywanych zmian oraz informacje o sposobie ich wdraania.

Jednoczenie zapewniamy, e nasze oprogramowanie (wersja Windows) jest przygotowane do pracy w nowym systemie, a wymagane zmiany w odpowiednim momencie, kiedy stan prawny i warunki techniczne systemu PESEL2 bd gotowe, zostan udostpnione naszym uytkownikom.

Więcej…
 
Weryfikacja danych
poniedziałek, 22 lutego 2010 11:54

Gminy wojewdztwa laskiego w ostatnich dniach otrzymay pismo z Urzdu Wojewdzkiego w sprawie weryfikacji danych w zwizku ze zbliajcymi si wyborami (SO/Ia/5112/65/10).

W pimie tym jest rwnie proba o przekazanie na noniku elektronicznym numerw PESEL mieszkacw zameldowanych na stae.

Poniej przedstawiamy instrukcj jak wykona taki plik z naszych programw: wersji DOS i wersji Windows. W razie problemw prosimy o kontakt telefoniczny lub przez nasz poczt elektroniczn.

Więcej…
 
Wydruki z systemu SOO
poniedziałek, 01 marca 2010 11:58

W zwizku z czstymi zapytaniami dotyczcymi nowych wydrukw z systemu SOO, przekazywanych pracownikom Ewidencji Ludnoci, chcemy wyjani zaistnia sytuacj.

Brak na wydrukach danych dotyczcych wzrostu i koloru oczu jest zgodne z obowizujcymi od pewnego czasu zasadami, e system PESEL nie zbiera tych danych. W obu naszych programach jest moliwo wprowadzenia dowodu osobistego bez uzupeniania rubryk,ktre tych danych dotycz. Rubryki te natomiast nadal istniej ze wzgldu na dane, ktre byy tam wpisywane w przeszoci.

Brak na wydrukach daty odebrania dowodu osobistego jest dla pracownikw Ewidencji Ludnoci utrudnieniem, poniewa ta data jest jednoczenie dat uniewanienia poprzedniego dowodu osobistego ( w systemie ewidencja.net, po wpisaniu daty odbioru automatycznie jest uniewaniany z t dat poprzedni dowd). W zwizku z tym, najczciej pracownicy wydajcy dowody osobiste rcznie dopisuj na wydruku te daty. Dlatego te poprosilimy o interwencj w tej sprawie MSWiA i uzyskalimy odpowied, e w najbliszym czasie ta sytuacja bdzie zmieniona i daty odbioru dowodw pojawi si na wydruku.

 
Homologacja na 2010 rok
wtorek, 22 grudnia 2009 02:00

Wszystkich zainteresowanych informujemy, e w grudniu 2009 otrzymalimy homologacje na rok 2010 dla obu naszych programów obsugi LBD systemu PESEL:

Programu Urzd Ewidencja dla systemu DOS

Programu Ewidencja.net dla systemu Windows

Homologacja zostaa wydana jak zwykle na okres jednego, caego roku i obowizuje do 31 grudnia 2010 r. wiadczy to o tym, e pogoski o znaczcych zmianach w funkcjonowaniu systemu PESEL w najbliszym czasie, s jak najbardziej nieuzasadnione.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN