Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Clanet - strona główna
piątek, 05 października 2012 11:38

W dniu 05.10.2012r. do naszej firmy wpyno pismo Ministerstwa Spraw Wewntrznych DEPiT-OU-045509/12 zdnia 28 wrzenia 2012 roku w sprawie przebiegu prac nad zmianami wfunkcjonowaniu rejestrw pastwowych PESEL.

Jak czytamy w pimie, MSW przygotowao i przekazao do uzgodnie midzyresortowych i konsultacji spoecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych oraz niektrych innych ustaw z tym zwizanych (projekt dostpny na BIP MSW w zakadce projekty aktw prawnych).

Projekt zakada przesunicie terminu wejcia w ycie ustaw zwizanych ze zmianami w rejestrach pastwowych na 1stycznia2015roku. W tym czasie zostanie przeprowadzony szczegowy przegld projektu modernizacji rejestrw pastwowych w jego warstwie informatycznej, finansowej i prawnej oraz dziaania w zakresie przeprojektowania architektury systemw rejestrw pastwowych pod ktem optymalizacji oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpiecze.

Dostpne nam informacje o kolejnych krokach podejmowanych przez MSW w sprawie zmian w systemie PESEL bdziemy Pastwu przekazywa na bieco na naszej stronie www.clanet.pl .

 
Nowa geografia wyborcza
środa, 18 lipca 2012 00:00

W zwizku z obowizkiem przygotowania przez gminy nowej geografii wyborczej, stworzylimy specjalny modu "Mieszkacy", zliczajcy mieszkacw wedug wymaga PKW.

Więcej…
 
piątek, 23 grudnia 2011 13:06

Jak poinformowano nas w Departamencie Ewidencji Pastwowych i Teleinformatyki MSW, w zwizku z przyjt przez Sejm Ustaw o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci, termin wejcia w ycie nowych zasad prowadzenia rejestru PESEL oraz przekazywania danych drog elektroniczn przez systemy ZMOKU, zosta przesunity o rok. Obecnie trwaj prace nad migracj danych z dotychczasowych baz ewidencji ludnoci do centralnego rejestru PESEL oraz przygotowania do wsppracy organw samorzdowych z centralnym rejestrem PESEL. W cigu najbliszego roku Ministerstwo chce uruchomi poprzez moduy ZMOKU dostp do rejestru PESEL na zasadzie podgldu (bez moliwoci bezporedniej aktualizacji danych) oraz przeprowadzi pilotaowe wdroenia nowych rozwiza.


W tej sytuacji, po 1 stycznia 2012 roku nie zmieni si sposb wprowadzania i przekazywania danych z organw ewidencji ludnoci oraz USC. Nie wymaga to wic instalowania nowego oprogramowania w organach samorzdowych.


Zmiany w naszym oprogramowaniu bd nastpoway jak dotychczas, w lad za wytycznymi przekazywanymi nam przez MSW. Rwnolegle do tych zmian, nadal bdziemy prowadzi prace nad now wersj naszego programu, ktry wraz z wejciem w ycie nowych zasad przekazywania danych, bdzie mg zapewni t funkcjonalno. Prace te bd przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MSW.

 
Homologacja na rok 2012
wtorek, 20 marca 2012 18:24

W zwizku z przesuniciem terminu wejcia w ycie nowych zasad prowadzenia rejestru PESEL, MSW wydao dokumenty homologacyjne dla naszego oprogramowania w wersji DOS i Windows. Poniej znajduj si kopie wspomnianych dokumentw

Więcej…
 
Najnowsze informacje z MSW
środa, 14 grudnia 2011 11:25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci

13 grudnia br. Rada Ministrw przyja projekt zmiany ustawy o ewidencji ludnoci. Przyjty przez Rad Ministrw projekt przewiduje przesunicie terminu wejcia w ycie ustawy o rok, tj. na 1 stycznia 2013 r.

Ustawa o ewidencji ludnoci zakada zmian sposobu wprowadzania danych do rejestru PESEL. W miejsce obecnego, opartego na porednictwie wielu instytucji (urzd stanu cywilnego ? organ ewidencji ludnoci ? wojewoda - PESEL), projekt zakada wprowadzenie bezporedniej komunikacji z rejestrem.

Zastosowanie nowego rozwizania, polegajcego na zapewnieniu bezporedniego dostpu do rejestru PESEL, jest przedsiwziciem zoonym pod wzgldem organizacyjnym i technicznym. Ponadto system ten czy kilka tysicy uytkownikw. Zmiana terminu wejcia w ycie ustawy da gwarancj prawidowej realizacji nowych rozwiza.

Link do informacji na stronie MSW:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9537/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ewidencji_ludnosci.html

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 10
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN