Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

konfiguracja windows
środa, 10 października 2007 14:50

Konfiguracja Microsoft Windows

Konfiguracja Microsoft Windows do pracy z DOSowymi programami Ewidencji Ludności, obsługi Podatków i Budżetu.

Konfiguracja systemu

Windows 2000/XP
Przede wszystkim należy pamiętać, iż w systemach Windows 2000 i Windows XP nie ma już DOSa i środowisko tekstowe jest tylko częściowo z nim zgodne. Niezbędne zmiany można wprowadzić na kilka sposobów, m.in. modyfikując oryginalne pliki wsadowe programów, lub skróty które je uruchamiają - ta metoda jest jednak trudniejsza i niezalecana.

Proponowanym sposobem ustawienia odpowieniej konfiguracji jest modyfikacja plików CONFIG.NT i AUTOEXEC.NT, które można znaleźć w podkatalogu system32 głównego katalogu Windowsa (zwykle jest to C:\Windows\system32 dla Windows XP, oraz C:\WINNT\system32 dla Windows 2000).
Pliki te można modyfikować np. programem Notatnik - proszę jednak uważać, by nie dodał on przy zapisie dodatkowego rozszerzenia .TXT! Odpowiednio zmodyfikowane pliki można też pobrać z niniejszej strony i zastąpić nimi oryginalne - ich dodatkowa modyfikacja będzie jednak niezbędna.

AUTOEXEC.NT
CONFIG.NT

W pliku CONFIG.NT należy przede wszystkim w ostatniej linijce zmienić wartość paramteru files na równą lub większą od 140:

files=140
Systemy Windows 2000 i XP nie korzystają już z programu EMM386 i ustawianie obszaru pamięci górnej UMB jest w nich realizowane inaczej. Odpowiedni opis znajduje się w pliku CONFIG.NT, ale żadne modyfikacje wartości domyślnych nie są konieczne. Nie stosuje się już także zmiennej SHELL w pliku CONFIG.NT, a domyślna wielkość obszaru zmiennych systemowych powinna być wystarczająca do wszystkich zastosowań.
W pliku AUTOEXEC.NT trzeba wyłączyć ładowanie programów mscdexnt.exe oraz redir. Najprościej jest poprzedzić odpowiednie linie poleceniem REM w następujący sposób:

rem lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
rem lh %SystemRoot%\system32\redir
Ostatnim krokiem jest dopisanie zmiennych systemowych pik_path i pik_pl - proszę wstawić prawidłową ścieżkę do katalogu z programami:

set pik_path=tu wpisać ścieżkę do katalogu pik_dir
set pik_pl=mazovia
Gdyby jednak niektóre funkcje programów nadal zgłaszały błąd zbyt małej ilości pamięci, można (w sposób analogiczny do opisanego powyżej) zablokować ładowanie programu dosx w pliku AUTOEXEC.NT
Zmienną PATH można zmodyfikować albo poprzez dopisanie jej do AUTOEXEC.NT, albo zmieniając preferencje użytkownika w Mój Komputer -> Właściwości (menu kontekstowe) -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe. W obu przypadkach wystarczy dopisać:

PATH=tu wpisać ścieżkę do programów

Polskie litery

Wprowadzenie
Standard kodowania znaków ASCII - stosowany w obecnych systemach komputerowych - nie przewidywał obsługi liter akcentowanych, obecnych w wielu językach poza angielskim. Powstała więc konieczność zdefiniowania dodatkowego schematu kodowania takich liter dla tych języków.
Systemy Windows obsługują polskie litery poprzez kodowanie ich w aż dwóch, niezgodnych ze sobą systemach, tj. DOS-852 i WIN-1250. Pierwszy z nich jest stosowany do pracy w środowisku tekstowym (lub w oknie emulującym takie środowisko), a drugi w aplikacjach graficznych.
Zgodnie z wymogami ministerialnymi, dane wprowadzane i przechowywane w systemie Ewidencji Ludności muszą być kodowane systemem określanym jako Mazovia. Aby skorzystać z tego kodwania pod systemami Windows, należy załadować do pamięci specjalne programy, które to umożliwiają. Programy te nazywane są potocznie nakładkami.
Windows 2000/XP
Ze względu na częste problemy z poprawną pracą nakładek obsługujących polskie litery pod systemami Windows 2000 i Windows XP, opracowaliśmy dla Państwa poniższe wyjaśnienia które powinny pomóc w ich rozwiązaniu.
Ze względu na fakt, iż nowy interpreter komend nie jest w pełni zgodny ze swoim DOSowym odpowiednikiem, nie zalecamy ładowania nakładek do polskich liter w pliku AUTOEXEC.NT. Otrzymaliśmy wiele sygnałów iż uruchamiane w ten sposób kodowanie nie działa poprawnie, a czasami (na niektórych systemach) nie działa wcale.
Proponujemy Państwu zrobienie następującego pliku PL.BAT i uruchamianie go przed rozpoczęciem pracy z programem:

@echo off
egapl ma +
pl_key
Pliki EGAPL.EXE i PL_KEY.COM powinny znajdować się w podkatalogu PIK_DIR, którego przeszukiwanie powinni mieć Państwo ustawione w zmiennej systemowej PATH. Zmienną tą można zmodyfikować albo poprzez dopisanie jej do AUTOEXEC.NT, albo zmieniając preferencje użytkownika w Mój Komputer -> Właściwości (menu kontekstowe) -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe. W obu przypadkach wystarczy dopisać:

PATH=tu wpisać ścieżkę do katalogu PIK_DIR
Gdyby mimo wszystko Windows "przebijał" niektóre litery w swoim własnym kodowaniu (objawia się to m.in. problemami z przeszukiwaniem bazy po wpisaniu słów z polskimi literami, lub komunikatami o nieprawidłowych znakach wprowadzonych do pól formatek), to należy na czas pracy z programem przełączyć systemowy Układ Klawiatury ze schematu Polski - Polski programisty na jakikolwiek schemat angielski - np. Angielski - Stany Zjednoczone.
Proszę pamiętać o przywróceniu poprzedniego ustawienia po zakończeniu pracy z programem, inaczej wprowadzanie polskich znaków w aplikacjach graficznych będzie niemożliwe.
Za uciążliwość powyższego rozwiązania serdczenie Państwa przepraszamy, niemniej wynika ono nie z naszej winy. Staramy się znaleźć inną metodę obejścia tego problemu.

Należy pamiętać, iż wszystkie ustawienia wpisane w CONFIG.NT i AUTOEXEC.NT wpływają tylko na uruchamianie programów DOSowych, w szczególności zaś nie mają żadnego związku z działaniem programów "okienkowych". Nie są też ładowane przy starcie komputera, lecz przy każdym uruchomieniu programu DOSowego - aby więc sprawdzić efekt wprowadzonych do nich zmian wystarczy zamknąć wszystkie DOSowe programy i uruchomić je ponownie.

Spakowane pliki AUTOEXEC.NT i CONFIG.NT

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN