Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

czwartek, 12 marca 2015 11:30

Informujemy, e w dniu wczorajszym otrzymalimy zaproszenie na spotkanie COI z przedstawicielami producentw aplikacji wspierajcych, na ktrym maj by wyjaniane techniczne aspekty dotyczce subskrypcji inicjalnej i przyrostowej oraz migracji aktw do Bazy Usug Stanu Cywilnego. Spotkanie ma si odby 17 marca w Warszawie.

Mamy nadziej, e po tym spotkaniu uzyskamy wreszcie ostateczne, wiarygodne informacje, ktre pozwol na prawidow subskrypcj danych do lokalnej bazy mieszkacw.

Dzisiaj natomiast MSW i COI przyznao si, e certyfikaty dla gmin wiejsko-miejskich s niewaciwie wydane i to powoduje problemy z subskrypcj danych. Certyfikaty dla tych gmin bd wydawane ponownie.

samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/149487/Miejsko-wiejskie-xrodlo-problemow

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN