Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Informacja w sprawie nowych zasad współpracy naszego oprogramowania z SRP
wtorek, 17 lutego 2015 00:00

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowego systemu obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, przekazujemy informacje o zasadach współpracy naszego oprogramowania w nowym systemie oraz o sposobie instalacji i uruchomienia nowego oprogramowania.

 

 

Jak już wcześniej informowaliśmy w przesłanym do gmin w lipcu 2014 roku piśmie oraz na naszej stronie internetowej, wprowadzanie danych do SRP będzie się odbywać wyłącznie przez system „Źródło”, on line, bezpośrednio do bazy centralnej.

Oprogramowanie naszej firmy będzie przez Państwa wykorzystywane jako aplikacja wspierająca i obsługiwać będzie lokalną bazę danych mieszkańców, fizycznie znajdującą się w gminach. W tej bazie będzie możliwe przeglądanie danych, sporządzanie różnego rodzaju wydruków, wykazów, zliczań, statystyk oraz prowadzenie Rejestru Wyborców. W nowym oprogramowaniu nie będzie możliwości wprowadzania danych. Aktualizacja bazy lokalnej odbywać się będzie poprzez transmisję danych z SRP. W zakresie przeglądu i sporządzania różnego rodzaju analiz, funkcjonalność będzie zbliżona do obecnie używanej.

Wszyscy nasi klienci, którzy mają aktualną umowę serwisową otrzymają nowe oprogramowanie w ramach tej umowy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Gminy które takiej umowy nie posiadają, a chcą zaktualizować swoje oprogramowanie, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków zakupu.

W najbliższych dniach będziemy rozsyłać nowe oprogramowanie wraz z odpowiednią instrukcją instalacji i narzędziami do jej przeprowadzenia. Podłączenie naszego oprogramowania do SRP odbywać się będzie na podstawie certyfikatów, które otrzymali Państwo z Ministerstwa i zgodnie z zaleceniem MSW, musi być wykonane przez Państwa samodzielnie. Nasz serwis będzie do Państwa dyspozycji w kwestii wspomagania tych działań, wyjaśniania problemów, udzielania instrukcji.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do nas drogą mailową lub telefonicznie.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN