Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

wtorek, 17 lutego 2015 00:00

W zwizku ze zbliajcym si terminem wejcia w ycie nowego systemu obsugi Systemu Rejestrw Pastwowych, przekazujemy informacje o zasadach wsppracy naszego oprogramowania w nowym systemie oraz o sposobie instalacji i uruchomienia nowego oprogramowania.

Jak ju wczeniej informowalimy w przesanym do gmin w lipcu 2014 roku pimie oraz na naszej stronie internetowej, wprowadzanie danych do SRP bdzie si odbywa wycznie przez system ?rdo?, online, bezporednio do bazy centralnej.

Oprogramowanie naszej firmy bdzie przez Pastwa wykorzystywane jako aplikacja wspierajca i obsugiwa bdzie lokaln baz danych mieszkacw, fizycznie znajdujc si w gminach. W tej bazie bdzie moliwe przegldanie danych, sporzdzanie rnego rodzaju wydrukw, wykazw, zlicza, statystyk oraz prowadzenie Rejestru Wyborcw. W nowym oprogramowaniu nie bdzie moliwoci wprowadzania danych. Aktualizacja bazy lokalnej odbywa si bdzie poprzez transmisj danych z SRP. W zakresie przegldu i sporzdzania rnego rodzaju analiz, funkcjonalno bdzie zbliona do obecnie uywanej.

Wszyscy nasi klienci, ktrzy maj aktualn umow serwisow otrzymaj nowe oprogramowanie w ramach tej umowy, bez koniecznoci ponoszenia dodatkowych kosztw. Gminy ktre takiej umowy nie posiadaj, a chc zaktualizowa swoje oprogramowanie, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunkw zakupu.

W najbliszych dniach bdziemy rozsya nowe oprogramowanie wraz z odpowiedni instrukcj instalacji i narzdziami do jej przeprowadzenia. Podczenie naszego oprogramowania do SRP odbywa si bdzie na podstawie certyfikatw, ktre otrzymali Pastwo z Ministerstwa i zgodnie z zaleceniem MSW, musi by wykonane przez Pastwa samodzielnie. Nasz serwis bdzie do Pastwa dyspozycji w kwestii wspomagania tych dziaa, wyjaniania problemw, udzielania instrukcji.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierowa do nas drog mailow lub telefonicznie.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN