Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Aktualności dotyczące zmian w systemie PESEL
piątek, 05 października 2012 11:38

W dniu 05.10.2012r. do naszej firmy wpłynęło pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych DEPiT-OU-045509/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przebiegu prac nad zmianami w funkcjonowaniu rejestrów państwowych PESEL.

Jak czytamy w piśmie, MSW przygotowało i przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z tym związanych (projekt dostępny na BIP MSW w zakładce projekty aktów prawnych).

Projekt zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie ustaw związanych ze zmianami w rejestrach państwowych na 1 stycznia 2015 roku. W tym czasie zostanie przeprowadzony szczegółowy przegląd projektu modernizacji rejestrów państwowych w jego warstwie informatycznej, finansowej i prawnej oraz działania w zakresie przeprojektowania architektury systemów rejestrów państwowych pod kątem optymalizacji oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń.

Dostępne nam informacje o kolejnych krokach podejmowanych przez MSW w sprawie zmian w systemie PESEL będziemy Państwu przekazywać na bieżąco na naszej stronie www.clanet.pl .

 

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN