Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

piątek, 05 października 2012 11:38

W dniu 05.10.2012r. do naszej firmy wpyno pismo Ministerstwa Spraw Wewntrznych DEPiT-OU-045509/12 zdnia 28 wrzenia 2012 roku w sprawie przebiegu prac nad zmianami wfunkcjonowaniu rejestrw pastwowych PESEL.

Jak czytamy w pimie, MSW przygotowao i przekazao do uzgodnie midzyresortowych i konsultacji spoecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych oraz niektrych innych ustaw z tym zwizanych (projekt dostpny na BIP MSW w zakadce projekty aktw prawnych).

Projekt zakada przesunicie terminu wejcia w ycie ustaw zwizanych ze zmianami w rejestrach pastwowych na 1stycznia2015roku. W tym czasie zostanie przeprowadzony szczegowy przegld projektu modernizacji rejestrw pastwowych w jego warstwie informatycznej, finansowej i prawnej oraz dziaania w zakresie przeprojektowania architektury systemw rejestrw pastwowych pod ktem optymalizacji oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpiecze.

Dostpne nam informacje o kolejnych krokach podejmowanych przez MSW w sprawie zmian w systemie PESEL bdziemy Pastwu przekazywa na bieco na naszej stronie www.clanet.pl .

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN