Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

piątek, 23 grudnia 2011 13:06

Jak poinformowano nas w Departamencie Ewidencji Pastwowych i Teleinformatyki MSW, w zwizku z przyjt przez Sejm Ustaw o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci, termin wejcia w ycie nowych zasad prowadzenia rejestru PESEL oraz przekazywania danych drog elektroniczn przez systemy ZMOKU, zosta przesunity o rok. Obecnie trwaj prace nad migracj danych z dotychczasowych baz ewidencji ludnoci do centralnego rejestru PESEL oraz przygotowania do wsppracy organw samorzdowych z centralnym rejestrem PESEL. W cigu najbliszego roku Ministerstwo chce uruchomi poprzez moduy ZMOKU dostp do rejestru PESEL na zasadzie podgldu (bez moliwoci bezporedniej aktualizacji danych) oraz przeprowadzi pilotaowe wdroenia nowych rozwiza.


W tej sytuacji, po 1 stycznia 2012 roku nie zmieni si sposb wprowadzania i przekazywania danych z organw ewidencji ludnoci oraz USC. Nie wymaga to wic instalowania nowego oprogramowania w organach samorzdowych.


Zmiany w naszym oprogramowaniu bd nastpoway jak dotychczas, w lad za wytycznymi przekazywanymi nam przez MSW. Rwnolegle do tych zmian, nadal bdziemy prowadzi prace nad now wersj naszego programu, ktry wraz z wejciem w ycie nowych zasad przekazywania danych, bdzie mg zapewni t funkcjonalno. Prace te bd przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MSW.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN