Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Przesunięcie terminu
piątek, 23 grudnia 2011 13:06

Jak poinformowano nas w Departamencie Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW, w związku z przyjętą przez Sejm Ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności, termin wejścia w życie nowych zasad prowadzenia rejestru PESEL oraz przekazywania danych drogą elektroniczną przez systemy ZMOKU, został przesunięty o rok. Obecnie trwają prace nad migracją danych z dotychczasowych baz ewidencji ludności do centralnego rejestru PESEL oraz przygotowania do współpracy organów samorządowych z centralnym rejestrem PESEL. W ciągu najbliższego roku Ministerstwo chce uruchomić poprzez moduły ZMOKU dostęp do rejestru PESEL na zasadzie podglądu (bez możliwości bezpośredniej aktualizacji danych) oraz przeprowadzić pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań.


W tej sytuacji, po 1 stycznia 2012 roku nie zmieni się sposób wprowadzania i przekazywania danych z organów ewidencji ludności oraz USC. Nie wymaga to więc instalowania nowego oprogramowania w organach samorządowych.


Zmiany w naszym oprogramowaniu będą następowały jak dotychczas, w ślad za wytycznymi przekazywanymi nam przez MSW. Równolegle do tych zmian, nadal będziemy prowadzić prace nad nową wersją naszego programu, który wraz z wejściem w życie nowych zasad przekazywania danych, będzie mógł zapewnić tą funkcjonalność. Prace te będą przebiegać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MSW.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN