Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Najnowsze informacje z MSW
środa, 14 grudnia 2011 11:25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci

13 grudnia br. Rada Ministrw przyja projekt zmiany ustawy o ewidencji ludnoci. Przyjty przez Rad Ministrw projekt przewiduje przesunicie terminu wejcia w ycie ustawy o rok, tj. na 1 stycznia 2013 r.

Ustawa o ewidencji ludnoci zakada zmian sposobu wprowadzania danych do rejestru PESEL. W miejsce obecnego, opartego na porednictwie wielu instytucji (urzd stanu cywilnego ? organ ewidencji ludnoci ? wojewoda - PESEL), projekt zakada wprowadzenie bezporedniej komunikacji z rejestrem.

Zastosowanie nowego rozwizania, polegajcego na zapewnieniu bezporedniego dostpu do rejestru PESEL, jest przedsiwziciem zoonym pod wzgldem organizacyjnym i technicznym. Ponadto system ten czy kilka tysicy uytkownikw. Zmiana terminu wejcia w ycie ustawy da gwarancj prawidowej realizacji nowych rozwiza.

Link do informacji na stronie MSW:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9537/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ewidencji_ludnosci.html

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN