Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Nowa ustawa o ewidencji ludności
piątek, 21 października 2011 00:00

W związku z przewidywanym na 1 stycznia 2012 roku wejściem w życie Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, istnieje konieczność dostosowania oprogramowania w urzędach do nowych struktur baz danych oraz przystosowania go do wymiany dokumentów środkami komunikacji elektronicznej z centralnym rejestrem PESEL. Jednocześnie organy administracji samorządowej są w dalszym ciągu ustawowo zobowiązane do utrzymywania na swoim terenie lokalnej bazy mieszkańców gminy oraz rejestru wyborców.

Informujemy, że oprogramowanie naszej firmy w wersji dla Windows jest dostosowywane do wymogów nowej ustawy tak, by mogło pracować w nowym środowisku i funkcjonalnie zastąpić moduł ZMOKU lub współpracować z nim.

Z powodu opóźnień MSWiA w zakresie przygotowania środowiska dla aplikacji alternatywnych oraz możliwości ich testowania, przewidujemy ukończenie tych prac dopiero w grudniu 2011 roku. Jak nas bowiem poinformowano pismem z dnia 16 września 2011r. oraz potwierdzono na spotkaniu producentów oprogramowania w MSWiA, które odbyło się 12 października 2011, dopiero na początku grudnia 2011 zostanie udostępnione środowisko testowe z Centralną Szyną Integracyjną (CSI) oraz możliwość przetestowania połączenia z programem ZMOKU, który obecnie jest jeszcze w trakcie przygotowań. Pomimo wspomnianych okoliczności potwierdzamy gotowość do wdrażania w urzędach nowych wersji naszego oprogramowania, które oprócz dotychczasowej funkcjonalności będzie realizować dodatkowo funkcjonalność odpowiednich modułów ZMOKU.

Użytkownicy wersji windowsowej naszego systemu i posiadający aktualną umowę serwisową na rok 2012 otrzymają aktualizację oprogramowania bez dodatkowych opłat. Natomiast koszt instalacji połączenia bazy lokalnej z centralnym rejestrem PESEL będzie zależał od wybranego wariantu połączenia i zapisów umowy serwisowej w zakresie obsługi w siedzibie klienta.

Urzędy pracujące jeszcze przy pomocy oprogramowania w wersji DOS mogą w każdym momencie wymienić swoje oprogramowanie do wersji Windows. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu uzgodnienia zasad tej wymiany.

Wdrażanie nowych wersji aplikacji powinno rozpocząć się na przełomie roku, a termin zależeć będzie od dotrzymania przez MSWiA obietnicy udostępnienia dostawcom aplikacji alternatywnych środowiska testowego co najmniej na początku grudnia 2011r.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN