Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Połączenie programu Ewidencja,.net z centralnym rejestrem PESEL
poniedziałek, 10 października 2011 13:27

W związku z pytaniami naszych użytkowników w sprawie połączenia systemów ewidencyjnych z centralnym rejestrem PESEL drogą elektroniczną informujemy, że prowadzimy obecnie działania w celu przetestowania stworzonych przez nas narzędzi do tego celu.

Jak nas poinformowano, dopiero w grudniu tego roku będzie możliwość dostępu do środowiska testowego przez Internet.

12 października odbędzie się w Warszawie spotkanie producentów oprogramowania użytkowego w celu omówienia spraw technicznych i organizacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej pomiędzy bazami danych. Pracownicy naszej firmy również zostali zaproszeni do udziału w tych konsultacjach.

Jednocześnie przypominamy, że organy gminy zgodnie z art.6 ustawy zobowiązane są do prowadzenia rejestrów mieszkańców.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN