Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

poniedziałek, 10 października 2011 13:27

W zwizku z pytaniami naszych uytkownikw w sprawie poczenia systemw ewidencyjnych z centralnym rejestrem PESEL drog elektroniczn informujemy, e prowadzimy obecnie dziaania w celu przetestowania stworzonych przez nas narzdzi do tego celu.

Jak nas poinformowano, dopiero w grudniu tego roku bdzie moliwo dostpu do rodowiska testowego przez Internet.

12 padziernika odbdzie si w Warszawie spotkanie producentw oprogramowania uytkowego w celu omwienia spraw technicznych i organizacyjnych dotyczcych komunikacji elektronicznej pomidzy bazami danych. Pracownicy naszej firmy rwnie zostali zaproszeni do udziau w tych konsultacjach.

Jednoczenie przypominamy, e organy gminy zgodnie z art.6 ustawy zobowizane s do prowadzenia rejestrw mieszkacw.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN