Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Zmiany zasad przekazywania danych
poniedziałek, 03 stycznia 2011 17:47

W zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie przekazywania danych pomidzy organami prowadzcymi ewidencj ludnoci oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL

gminy zaprzestaj wysyania Kart Osobowych Mieszkaca do nowego miejsca zamieszkania wymeldowanego mieszkaca. Zamiast tego naley przesya wydruk informacji o mieszkacu.

Informujemy, e w tym celu mona uy nastpujcych wydrukw:

- dla wersji Windows w zakadce "Pisma" wzoru "Wszystkie dane"

- dla wersji DOS - wydruk KOM z zaznaczeniem: "Na tekturce - NIE"

W celu aktualizacji wygldu wydruku, wszyscy posiadacze umowy serwisowej otrzymaj drog mailow odpowiedni poprawk do programu. Gminy, ktre nie posiadaj umowy serwisowej prosimy o kontakt w celu uzgodnienia uzyskania poprawki.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN