Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Zmiany zasad przekazywania danych
poniedziałek, 03 stycznia 2011 17:47

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL

gminy zaprzestają wysyłania Kart Osobowych Mieszkańca do nowego miejsca zamieszkania wymeldowanego mieszkańca. Zamiast tego należy przesyłać wydruk informacji o mieszkańcu.

Informujemy, że w tym celu można użyć następujących wydruków:

- dla wersji Windows w zakładce "Pisma" wzoru "Wszystkie dane"

- dla wersji DOS - wydruk KOM z zaznaczeniem: "Na tekturce - NIE"

W celu aktualizacji wyglądu wydruku, wszyscy posiadacze umowy serwisowej otrzymają drogą mailową odpowiednią poprawkę do programu. Gminy, które nie posiadają umowy serwisowej prosimy o kontakt w celu uzgodnienia uzyskania poprawki.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN