Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Wydruki z systemu SOO
poniedziałek, 01 marca 2010 11:58

W zwizku z czstymi zapytaniami dotyczcymi nowych wydrukw z systemu SOO, przekazywanych pracownikom Ewidencji Ludnoci, chcemy wyjani zaistnia sytuacj.

Brak na wydrukach danych dotyczcych wzrostu i koloru oczu jest zgodne z obowizujcymi od pewnego czasu zasadami, e system PESEL nie zbiera tych danych. W obu naszych programach jest moliwo wprowadzenia dowodu osobistego bez uzupeniania rubryk,ktre tych danych dotycz. Rubryki te natomiast nadal istniej ze wzgldu na dane, ktre byy tam wpisywane w przeszoci.

Brak na wydrukach daty odebrania dowodu osobistego jest dla pracownikw Ewidencji Ludnoci utrudnieniem, poniewa ta data jest jednoczenie dat uniewanienia poprzedniego dowodu osobistego ( w systemie ewidencja.net, po wpisaniu daty odbioru automatycznie jest uniewaniany z t dat poprzedni dowd). W zwizku z tym, najczciej pracownicy wydajcy dowody osobiste rcznie dopisuj na wydruku te daty. Dlatego te poprosilimy o interwencj w tej sprawie MSWiA i uzyskalimy odpowied, e w najbliszym czasie ta sytuacja bdzie zmieniona i daty odbioru dowodw pojawi si na wydruku.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN