Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Weryfikacja danych
poniedziałek, 22 lutego 2010 11:54

Gminy wojewdztwa laskiego w ostatnich dniach otrzymay pismo z Urzdu Wojewdzkiego w sprawie weryfikacji danych w zwizku ze zbliajcymi si wyborami (SO/Ia/5112/65/10).

W pimie tym jest rwnie proba o przekazanie na noniku elektronicznym numerw PESEL mieszkacw zameldowanych na stae.

Poniej przedstawiamy instrukcj jak wykona taki plik z naszych programw: wersji DOS i wersji Windows. W razie problemw prosimy o kontakt telefoniczny lub przez nasz poczt elektroniczn.

Wersja Windows:

1. Uruchamiamy modu "Wykazy".

2. Wybieramy opcj "Wykaz dane aktualne"

3. W zakadce "Wybr kolumn i sortowania" znajdujemy pozycj "Numer PESEL" i przenosimy j do listy kolumn wykazu.

4. W zakadce "Wybr kryterium" w zakresie zaznaczamy "Stali mieszkacy"

5. W zakadce "Parametry wydruku" zaznaczamy opcj "Zapisz do pliku". Zaznaczajc zapis do pliku moemy wskaza, gdzie plik ma zosta zapisany i pod jak nazw. W pimie nie jest okrelone jakiego typu ma by przekazany plik, ale poniewa numer PESEL jest informacj tekstow, wic nie ma to prawdopodobnie wikszego znaczenia. W naszym programie domylnie jest to plik eksport.csv, czytelny dla programu Excell, ale mona go rwnie zapisa w formacie tekstowym z rozszerzeniem txt.

6. Wykonujemy wykaz przy pomocy klawisza "Generuj"

Wersja DOS

1. W programie wybieramy funkcj "Wykazy"

2. Wybieramy "Kartoteka mieszkacw zameldowanych na stae"

3. W opcji " Kolumny" kasujemy wszystkie zaznaczenia i zaznaczamy tylko numer PESEL

4. Wybieramy opcj "'Wykonaj" i wskazujemy zapis na dysk, wpisujc dowoln nazw, najlepiej z rozszerzeniem txt.

5. Podobnie jak w przypadku eksportw, zapisany w katalogu BAZY plik kopiujemy poza programem na wybrany nonik.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN