Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Weryfikacja danych
poniedziałek, 22 lutego 2010 11:54

Gminy województwa ślaskiego w ostatnich dniach otrzymały pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie weryfikacji danych w związku ze zbliżającymi się wyborami (SO/Ia/5112/65/10).

W piśmie tym  jest również prośba o przekazanie na nośniku elektronicznym numerów PESEL mieszkańców zameldowanych na stałe.

Poniżej przedstawiamy instrukcję jak wykonać taki plik z naszych programów: wersji DOS i wersji Windows. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub przez naszą pocztę elektroniczną.

Wersja Windows:

1. Uruchamiamy moduł "Wykazy".

2.  Wybieramy opcję "Wykaz dane aktualne"

3. W zakładce "Wybór kolumn i sortowania" znajdujemy pozycję "Numer PESEL" i przenosimy ją do listy kolumn wykazu.

4. W zakładce "Wybór kryterium" w zakresie zaznaczamy "Stali mieszkańcy"

5. W zakładce "Parametry wydruku" zaznaczamy opcję "Zapisz do pliku". Zaznaczając zapis do pliku możemy wskazać, gdzie plik ma zostać zapisany i pod jaką nazwą. W piśmie nie jest określone jakiego typu ma być przekazany plik, ale ponieważ numer PESEL jest informacją tekstową, więc nie ma to prawdopodobnie większego znaczenia. W naszym programie domyślnie jest to plik eksport.csv, czytelny dla programu Excell, ale można go również zapisać w formacie tekstowym z rozszerzeniem txt.

6.  Wykonujemy wykaz przy pomocy klawisza "Generuj"

 

Wersja DOS

1. W programie wybieramy funkcję "Wykazy"

2. Wybieramy "Kartoteka mieszkańców zameldowanych na stałe"

3. W opcji " Kolumny" kasujemy wszystkie zaznaczenia i zaznaczamy tylko numer PESEL

4.  Wybieramy opcję "'Wykonaj"  i wskazujemy zapis na dysk, wpisując dowolną nazwę, najlepiej z rozszerzeniem txt.

5. Podobnie jak w przypadku eksportów, zapisany w katalogu BAZY plik kopiujemy poza programem na wybrany nośnik.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN