Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej
wtorek, 19 maja 2009 09:00

W zwizku ze zbliajacymi si wyborami do Parlamentu UE, rozesalimy wszystkim naszym klientom, którzy maj podpisan z nami umow serwisow, aktualnie obowizujce wzory spisów wyborców. Jeli nie dotary do Pastwa takie aktualizacje, prosimy o kontakt z nasz firm.

Jednoczenie przypominamy uytkownikom naszej wersji DOS o zarchiwizowaniu danych przed przystapieniem do wydruku.

Zwracamy równie uwag uytkownikom moduu "Wybory" na konieczno dokadnego wykonywania kolejnych kroków w przygotowywaniu wyborów, gdy wykonanie ich w niewaciwej kolejnoci moe uniemozliwi póniej wydrukowanie list dodatkowych.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN