Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Zmiany w programach dla Ewidencji Ludności
sobota, 14 marca 2009 15:26

W związku z rozesłanymi przez urzedy wojewódzkie pismami, dotyczącymi konieczności aktualizacji oprogramowania dla ewidencji ludności, informujemy, że wszyscy użytkownicy naszego oprogramowania, którzy posiadają Umowy Serwisowe, otrzymają w ramach umowy – czyli bezpłatnie, aktualizacje związane z planowanym uchwaleniem przez sejm RP nowej ustawy o ewidencji ludności oraz dostosowaniem oprogramowania do innych aktów prawnych, wymienionych w w/w piśmie.

Nasze oprogramowanie jest na bieżąco dostosowywane do wszystkich wymagań przekazywanych firmom przez MSWiA, w podanych przez nie terminach. Dotyczy to obydwu wersji naszego oprogramowania: wersji dla DOS i wersji dla Windows

Konieczność dostosowania naszego oprogramowania do nowych regulacji prawnych wynika z Porozumienia Nr 5/DIR/VIII-H/2000 z dn. 11.02.2000 oraz Aneksu nr 1 z dn. 8 kwietnia 2002 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem a naszą firmą. Zgodność z wymaganiami MSWiA potwierdza zaświadczenie homologacyjne i nie wywiązywanie się z aktualizowania oprogramowania zgodnie z tymi wymaganiami skutkowałoby utratą homologacji.  

        Jesteśmy w stałym kontakcie z Departamentem Rejestrów Państwowych MSWiA. Obecnie trwają tam prace nad przygotowaniem struktury zmian w systemie PESEL oraz dopasowaniem istniejącego stanu prawnego poprzez zmianę ustaw i rozporządzeń towarzyszących. W ostatnim czasie Ministerstwo przeprowadziło konsultacje z wszystkimi firmami – producentami oprogramowania co do zakresu wprowadzanych zmian. Dotyczą one projektu nowej ustawy, więc w obecnej chwili nie można ich wprowadzać, gdyż wykraczają poza aktualny stan prawny. Ostateczny kształt ustawy może zostać diametralnie zmieniony w procesie legislacyjnym, a w skrajnym przypadku ustawa o zmianie w ewidencji ludności może nie być uchwalona lub podpisana przez Prezydenta RP.

         Zgodnie z warunkami homologacji żadna firma, w tym również nasza, nie może  wprowadzać kluczowych zmian na własną rękę. Zakłóciłoby to przepływ informacji pomiędzy LBD, a TBD i CBD. Dlatego obecnie oczekujemy na wytyczne z ministerstwa.

          W piśmie MSWiA do urzędów wojewódzkich zasygnalizowano konieczność przygotowania się gmin do aktualizacji oprogramowania, a więc podpisania stosownych umów z autorami programów (jeśli gmina takowej nie posiadała) lub wyasygnowania środków pieniężnych na zakup nowej wersji programu.

          Jako termin zakończenia prac nad uaktualnianiem systemu PESEL, zarówno po stronie Ministerstwa, TBD, CBD jak i na poziomie Lokalnych Banków Danych, za które odpowiedzialna jest nasza firma, przewidziano dzień 15 czerwca 2009 roku.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN