Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Homologacja
wtorek, 09 grudnia 2008 15:26

Informujemy, e 4 grudnia 2008 roku uzyskalimy z MSWiA homologacj na rok 2009 dla naszych programów do obsugi LBD systemu PESEL.

Oznacza to, e nasze obydwa programy (wersja DOS i wersja Windows) s zgodne z obowizujcymi ustawami oraz systemem PESEL MSWiA i mog by uywane w Lokalnych Bankach Danych PESEL w roku 2009.

O przewidywanych zmianach w systemie PESEL w zwizku ze zmian prawa w 2009 roku prosimy czyta w kolejnej notce na naszej stronie.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN