Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

Propozycja wymiany oprogramowania
środa, 19 listopada 2008 16:13
 Wszystkich uytkowników naszego oprogramowania DOS-owego zachcamy do wymiany uytkowanego oprogramowania na przygotowane odpowiedniki tego oprogramowania dla platformy Windows.

Oprogramowanie to, zachowujc funkcjonalno znan Pastwu z wersji dos-owych, posiada jednoczenie nowoczesne rozwizania techniczne i bazodanowe.

W naszej ofercie znajduj si obecnie nastpujce moduy oprogramowania:

 

Ewidencja.net homologowany przez MSWiA system do ewidencji mieszkaców,

Finanse.net – program finansowo-ksigowy dla jednostek budetowych

Podatki.net - program do windykacji podatków rolnego i od nieruchomoci.

 

Wymiana oprogramowania dla gmin posiadajcych wersje dos-owe, a zwaszcza majcych umowy serwisowe, nastpuje po preferencyjnych cenach. Koszt takiej wymiany zaley od rodzaju posiadanej umowy serwisowej i wielkoci gminy, nie zaley natomiast od iloci stanowisk, na których bdzie program uytkowany.

Szczegóow ofert cenow moemy Pastwu przesa na yczenie.

Patno moe by dokonana jednorazowo lub rozoona w czasie, poprzez zwikszenie kwoty nalenej za nadzór serwisowy.

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN