Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzie si wicej.

O nas
środa, 10 października 2007 14:42

Pocztki firmy Clanet sigaj roku 1991, kiedy to, w obliczu dynamicznie nastpujcych zmian ustrojowych powoany zosta Zakad Wdraania Systemw Automatyki i Informatyki w Gliwicach. Prnie rozwijajca si firma szybko zyskaa uznanie na lokalnym rynku informatycznym, a dziki odwanym krokom jej zaoyciela - mgr in. Klaudiusza Gatysa - staa si powanym graczem w dziedzinie tworzenia i obsugi programw dla administracji samorzdowej. Dowiadczenie i profesjonalizm odpowiedzialnej za ten dzia mgr in. Barbary Gatys zaprocentowao rozwojem firmy i powikszeniem bazy jej klientw.

Jednoczenie Clanet rozszerza swoje wpywy take na innych polach - firma staa si pionierem lskiego rynku internetowego i zaoferowaa swoje usugi w dziedzinie informatycznej obsugi maych i rednich przedsibiorstw. Dziki sprawnemu zarzdzaniu i profesjonalizmowi jej pracownikw, wiele firm moe dzi poszczyci si sprawn i profesjonaln infrastruktur sieciow.

Pamitajc o swoich korzeniach, zaoyciel firmy, Klaudiusz Gatys, przez cay czas poszukiwa moliwoci wykorzystania swego dowiadczenia rwnie na polu automatyki. Wykorzystujc wasne rodki i wsppracujc z wieloma partnerami oraz korzystajc z bliskoci kadr i wychowankw Politechniki lskiej w Gliwicach, niewielki zesp automatykw Clanetu opracowa szereg przeomowych rozwiza, z ktrych wiele uwaanych jest po dzi dzie za pionierskie. Dowiadczenie zdobyte w tamtym czasie procentuje do dzi.

Rok 2003 by przeomowym w historii firmy. Bazujc na najlepszych wzorcach zaoyciela Clanetu, trzech absolwentw kierunku informatyka na Politechnice lskiej w Gliwicach - Wojciech Gatys (syn Klaudiusza), Radosaw Balcewicz i Maciej Garczyski postanowio powoa do ycia wasne przedsiwzicie. Tak powsta Clanet Sp. z.o.o., ktry w cigu kilku lat jeszcze bardziej rozwin skrzyda i dziki przedsibiorczoci i wizji swoich zaoycieli, podbi nowe rynki i znalaz nowych partnerw.

W cigu ostatnich lat dziaalno Clanet Sp. z.o.o. to sukcesy na wielu polach. Dziki umiejtnoci dostosowania si do wymogw klienta i wyszukania najlepszych specjalistw w brany, firma bya w stanie zbudowa od podstaw nowoczesne stanowiska pomiarowe dla Politechniki lskiej, dokona profesjonalnych tumacze bestsellerw na rynku gier komputerowych i zaoferowa kompleksow obsug informatyczn urzdom gmin w caej Polsce.

Dzikujemy wszystkim partnerom, ktrzy przyczynili si do rozwoju naszej firmy i mamy nadziej, e nasza wsppraca bdzie si rozwija jeszcze przez wiele lat.

Pracownicy i zarzd Clanet Sp.z.o.o.Image

 
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN