Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Clanet - strona główna
Przesunięcie terminu
piątek, 23 grudnia 2011 13:06

Jak poinformowano nas w Departamencie Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW, w związku z przyjętą przez Sejm Ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności, termin wejścia w życie nowych zasad prowadzenia rejestru PESEL oraz przekazywania danych drogą elektroniczną przez systemy ZMOKU, został przesunięty o rok. Obecnie trwają prace nad migracją danych z dotychczasowych baz ewidencji ludności do centralnego rejestru PESEL oraz przygotowania do współpracy organów samorządowych z centralnym rejestrem PESEL. W ciągu najbliższego roku Ministerstwo chce uruchomić poprzez moduły ZMOKU dostęp do rejestru PESEL na zasadzie podglądu (bez możliwości bezpośredniej aktualizacji danych) oraz przeprowadzić pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań.


W tej sytuacji, po 1 stycznia 2012 roku nie zmieni się sposób wprowadzania i przekazywania danych z organów ewidencji ludności oraz USC. Nie wymaga to więc instalowania nowego oprogramowania w organach samorządowych.


Zmiany w naszym oprogramowaniu będą następowały jak dotychczas, w ślad za wytycznymi przekazywanymi nam przez MSW. Równolegle do tych zmian, nadal będziemy prowadzić prace nad nową wersją naszego programu, który wraz z wejściem w życie nowych zasad przekazywania danych, będzie mógł zapewnić tą funkcjonalność. Prace te będą przebiegać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MSW.

 
Najnowsze informacje z MSW
środa, 14 grudnia 2011 11:25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o ewidencji ludności. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o rok, tj. na 1 stycznia 2013 r.

Ustawa o ewidencji ludności zakłada zmianę sposobu wprowadzania danych do rejestru PESEL. W miejsce obecnego, opartego na pośrednictwie wielu instytucji (urząd stanu cywilnego – organ ewidencji ludności – wojewoda - PESEL), projekt zakłada wprowadzenie bezpośredniej komunikacji z rejestrem.

Zastosowanie nowego rozwiązania, polegającego na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, jest przedsięwzięciem złożonym pod względem organizacyjnym i technicznym. Ponadto system ten łączy kilka tysięcy użytkowników. Zmiana terminu wejścia w życie ustawy da gwarancję prawidłowej realizacji nowych rozwiązań.

 

Link do informacji na stronie MSW:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9537/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ewidencji_ludnosci.html

 

 
Nowa ustawa o ewidencji ludności
piątek, 21 października 2011 00:00

W związku z przewidywanym na 1 stycznia 2012 roku wejściem w życie Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, istnieje konieczność dostosowania oprogramowania w urzędach do nowych struktur baz danych oraz przystosowania go do wymiany dokumentów środkami komunikacji elektronicznej z centralnym rejestrem PESEL. Jednocześnie organy administracji samorządowej są w dalszym ciągu ustawowo zobowiązane do utrzymywania na swoim terenie lokalnej bazy mieszkańców gminy oraz rejestru wyborców.

Informujemy, że oprogramowanie naszej firmy w wersji dla Windows jest dostosowywane do wymogów nowej ustawy tak, by mogło pracować w nowym środowisku i funkcjonalnie zastąpić moduł ZMOKU lub współpracować z nim.

Z powodu opóźnień MSWiA w zakresie przygotowania środowiska dla aplikacji alternatywnych oraz możliwości ich testowania, przewidujemy ukończenie tych prac dopiero w grudniu 2011 roku. Jak nas bowiem poinformowano pismem z dnia 16 września 2011r. oraz potwierdzono na spotkaniu producentów oprogramowania w MSWiA, które odbyło się 12 października 2011, dopiero na początku grudnia 2011 zostanie udostępnione środowisko testowe z Centralną Szyną Integracyjną (CSI) oraz możliwość przetestowania połączenia z programem ZMOKU, który obecnie jest jeszcze w trakcie przygotowań. Pomimo wspomnianych okoliczności potwierdzamy gotowość do wdrażania w urzędach nowych wersji naszego oprogramowania, które oprócz dotychczasowej funkcjonalności będzie realizować dodatkowo funkcjonalność odpowiednich modułów ZMOKU.

Użytkownicy wersji windowsowej naszego systemu i posiadający aktualną umowę serwisową na rok 2012 otrzymają aktualizację oprogramowania bez dodatkowych opłat. Natomiast koszt instalacji połączenia bazy lokalnej z centralnym rejestrem PESEL będzie zależał od wybranego wariantu połączenia i zapisów umowy serwisowej w zakresie obsługi w siedzibie klienta.

Urzędy pracujące jeszcze przy pomocy oprogramowania w wersji DOS mogą w każdym momencie wymienić swoje oprogramowanie do wersji Windows. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu uzgodnienia zasad tej wymiany.

Wdrażanie nowych wersji aplikacji powinno rozpocząć się na przełomie roku, a termin zależeć będzie od dotrzymania przez MSWiA obietnicy udostępnienia dostawcom aplikacji alternatywnych środowiska testowego co najmniej na początku grudnia 2011r.

 
Połączenie programu Ewidencja,.net z centralnym rejestrem PESEL
poniedziałek, 10 października 2011 13:27

W związku z pytaniami naszych użytkowników w sprawie połączenia systemów ewidencyjnych z centralnym rejestrem PESEL drogą elektroniczną informujemy, że prowadzimy obecnie działania w celu przetestowania stworzonych przez nas narzędzi do tego celu.

Jak nas poinformowano, dopiero w grudniu tego roku będzie możliwość dostępu do środowiska testowego przez Internet.

12 października odbędzie się w Warszawie spotkanie producentów oprogramowania użytkowego w celu omówienia spraw technicznych i organizacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej pomiędzy bazami danych. Pracownicy naszej firmy również zostali zaproszeni do udziału w tych konsultacjach.

Jednocześnie przypominamy, że organy gminy zgodnie z art.6 ustawy zobowiązane są do prowadzenia rejestrów mieszkańców.

 
Najnowsze zaświadczenia homologacyjne
poniedziałek, 25 lipca 2011 00:00

Aktualność homologacji została przedłużona do końca 2011 roku.

Poniżej znajdują się kopie wydanych zaświadczeń

 

Więcej…
 
Wybory do Izb Rolniczych
poniedziałek, 14 lutego 2011 23:33

Zbliżające się wybory do Izb Rolniczych wymagają od gmin przygotowania spisów rolników posiadających na ich terenie grunty rolne. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy specjalną wersję modułu Rejestr Wyborców, w której można przygotować spisy wyborców do Izb Rolniczych.

Wersja ta umożliwia wybranie spośród wyborców osób uprawnionych do wyborów rolniczych, dopisanie osób spoza terenu gminy oraz wydrukowanie jednej listy według określonego wzoru. Osoby spoza terenu gminy mogą być wczytywane do bazy z odpowiednio przygotowanego pliku tekstowego. Po wydrukowaniu list baza powraca do stanu pierwotnego, czyli osoby spoza terenu gminy są z bazy usuwane.

Wszystkich zainteresowanych taką wersją Rejestru Wyborców prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia zasad przekazania programu. Wszyscy posiadacze windowsowej wersji Rejestru Wyborców, mający ważną umowę serwisową mogą otrzymać ten program bez dodatkowej opłaty.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 9
Clanet Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice NIP: 969-12-82-387
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000038123
Kapitał zakładowy: 50 tysięcy PLN